Инженеринг

ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ФИРМАТА

КРЕМЪК ЕООД има изградена собствена техническа инфраструктура и независима комуникация на територията на цялата страна, посредством дублиращи съвременни телекомуникационни системи и средства за контрол.

Ние извършваме пълен инженеринг – проектиране, изграждане, доставка и монтаж, ремонт и поддръжка на комплексни мрежи и системи за комуникация и обмен на данни, както и всички видове Технически системи за сигурност в обектите на централизирана охрана – СОТ инсталации, видеонаблюдение като осигуряваме гаранционно, следгаранционно и абонаментно обслужване.Отдел „Инженеринг, проектиране, изграждане и поддръжка на обекти“ е съставен от висококвалифицирани специалисти с висше инженерно образование и професионален технически опит и използва пълната гама от техника на най-високо световно ниво в бранша, извършвайки следното:

 • Мрежи и системи за комуникация и обмен на данни;
 • Всички видове Технически системи за сигурност в обектите на централизирана охрана – алармени системи, видео-наблюдение, пожароизвестяване и контрол на достъпа.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СОД

Фирмата предлага постоянен видео контрол и наблюдение посредством най-съвременните възможности на своя обособен Оперативен Контролен Център от и директно към клиента на посочена от него платформа (компютър, мобилен телефон, таблет и т.н.)

Изграждаме сигнално-охранителни системи в различни видове обекти като:
       –   Промишлени обекти
       –   Административни обекти
       –   Частни домове
       –   Соларни паркове

Кремък ЕООД изгражда индивидуални системи за охрана на над 50 соларни паркове като комбинира физическа и техническа охрана.Част от нашите по-големи Централи поети под охрана:

 • Фотоволтаичен парк – с. Тръстиково, област Бургас – мощност: 4 МВт
 • Фотоволтаичен парк – с. Челник, област Ямбол – мощност: 6 МВт
 • Фотоволтаичен парк – с. Сборище, област Сливен – мощност: 2 МВ
 • Фотоволтаични паркове – с. Доброселец, област Хасково – мощност: 2 МВт
 • Фотоволтаичен парк – с. Камен, област Сливен – мощност: 2 МВт
 • Фотоволтаичен парк – с. Мечкарево, област Сливен – мощност: 6 МВт
 • Фотоволтаичен парк – с. Гара Орешец, област Видин – мощност: 4,77 МВт

И редица други…

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ

Самостоятелният Мониторинг център и постоянното 24 часово оперативно дежурство гарантират навременна реакция за отстраняване на технически повреди по системите и поддържането им в денонощен режим на охрана. За функционирането, акуратната поддръжка и отстраняване на технически проблеми при алармените системи и техническите устройствата за пренос на данни от обектите на разположение 24 часа в денонощието са наши екипи от дежурни техници, разполагащи с необходимата професионална квалификация и техническо оборудване.

Партньори:

 • Moботикс
 • Сектрон
 • Телетек
 • Вивалукс
 • Ем Джи Ес Трейдинг
 • Солитрон
 • Мтел
 • Виваком и др.

СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Стараем се да осигурим максимално дълъг и ефективно полезен експлоатационен период на техниката. По време на гаранционния период поддръжката на техниката е включена в договорните условия. След изтичането на гаранцията предлагаме различни типове абонаментна поддръжка. Свържете се с нас за индивидуална оферта.