За Нас

ЗА КОМПАНИЯТА

Мото: Съзидание и сигурност!
Визия: КРЕМЪК ЕООД гарантира на своите клиенти спокойствие и комплексна сигурност.
Мисия: Ние се стремим да бъдем коректен и стабилен партньор в осигуряването на комплексна сигурност на нашите клиенти като предлагаме индивидуални решения, съобразени с техните специфичните потребности.

КРЕМЪК ИМА ИСТОРИЯ, ДАТИРАЩА ОТ 25 ГОДИНИ И СЕ ГОРДЕЕ СЪС СВОЯТА КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА И ИЗГРАДЕНИ ЦЕННОСТИ.

Днес, охранителна фирма КРЕМЪК ЕООД е една от най-големите фирми за физическа и техническа охрана в страната, с дългогодишен опит, който гарантира най-висока степен на сигурност на нашите клиенти.

 • Фирмата разполага с над 1000 лицензирани охранители и служители;
 • Специализирали сме се в осигуряването на охрана на големи корпоративни клиенти и в сферата на енергетиката;
 • Осигуряваме охрана в над 150 индустриални обекта, в т. ч. обекти от национално и стратегическо значение;
 • Охраняваме централизирано над 12 000 обекта с технически системи за сигурност и средства за видеонаблюдение;
 • Компанията е сертифицирана по закона за защита на класифицираната информация и има създадена регистратура с уникален номер и ниво на класификация „Секретно“;
 • Притежаваме Сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно ISO 9001: 2008 и Сертификат за внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд съглсано OHSAS 18001:2007;
 • Дружеството е включено в базата данни на кандидатите за участие в международни търгове на НАТО, поддържана от МИЕТ.

През годините се развихме като охранителна компания, която се отнася с отговорност към нуждите и проблемите на клиентите си, качествено изпълнение на ангажиментите и пълно обслужване. Непрестанно променящите се условия на пазара ни научиха да предлагаме гъвкави решения за всеки тип бизнес и в зависимост от възможностите на клиента. Нашите представители остават на Ваше разположение 24 часа, седем дни в седмицата и 365 дни в годината, за да осигурят Вашето пълно спокойствие и удовлетвореност.

КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА

Фирмата притежава и разработва: 

 • Най-високо ниво на лоялност, гарантирано за всички наши клиенти;
 • Уникален опит в работа с малцинствени групи;
 • Индивидуални решения за всеки регион;
 • Традиции в охраната на национални и стратегически обекти;
 • Гъвкавост и изградена широка логистична мрежа;
 • Нови концепции и методи за професионална охрана;
 • Консултиране и изграждане на цялостни фирмени стратегии за охрана на бизнеса с фокус към клиента;
 • Почтеност и коректност;
 • Дългогодишни отношения с инвеститори от Италия, Германия, Чехия, Македония, Израел, Австрия.

ЕКИПИ

В основата на нашия успех, главна движеща сила представлява човешкият фактор. Най-ценният актив на КРЕМЪК са нашите служители – екипи от професионалисти в различни области, носители на нашите принципи, традиции, идеи и цели в съчетание с креативност и новаторски подход.

На денонощните ни телефони: 0700 69 000 за всички мобилни оператори, за абонати на А10886 380 866, 0885 712 267, за абонати на Vivacom042 690 459, 042 690 489 и за абонати на Yettel042 990 241, 042 990 242, дежурни оператори от самостоятелния мониторинг център приемат сигнали за незабавно отстраняване на възникнали технически проблеми в системите за контрол и охрана на всички обекти, включени в комуникационните мрежи на КРЕМЪК ЕООД.