За Нас

Охранителна фирма КРЕМЪК е създадена през 1992 година. Днес тя е най-голямата фирма за въоръжена охрана на територията на Югоизточна България с повече от 1 000 лицензирани охранители и служители.

КРЕМЪК осигурява охрана на над 150 индустриални обекта, включително такива от национално и стратегическо значение и над 12 000 обекта с технически системи за сигурност и видеонаблюдение.

Част от нашите партньори