Публична покана от 15.09.2017 г. за избор на изпълнител по проект BG16RFOP002-1.001-0410 "Внедряване на иновативен процес на отдалечена охрана с помощта на с-ма за непрекъснат безжичен мониторинг и к-л на съоръжения и измерв. у-ва в "КРЕМЪК" ЕООД

Публична покана за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ

Предмет на процедурата: "Доставка на оборудване и на специализиран софтуер, тип "виртуална хост машина" за Мониторинг център на "Кремък" ЕООД" по Договор за БФП № BG16RFOP002-1.001-0410-С01/18.01.2017 г. "Внедряване на иновативен процес на отдалечена охрана с помощта на система за непрекъснат безжичен мониторинг и контрол на съоръжения и измервателни устройства в "КРЕМЪК" ЕООД" по процедура за БФП BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" по ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г."

Обособена позиция № 1: "Доставка на оборудване за Мониторинг център"

Обособена позиция № 2: "Доставка на специализиран софтуер, тип "виртуална хост машина" за Мониторинг център"


Прогнозна стойност на процедурата: 245 291,75 лв. без ДДС

Прогнозна стойност на Обпсобена позиция № 1: 162 542,00 лв. без ДДС

Прогнозна стойност на Обособена позиция № 2: 82 749,75 лв. без ДДС

Дата на обявяване на процедурата: 15.09.2017 г.

Крайна дата за подаване на оферти: 22.09.2017 г.

КОНТАКТИ

Национален телефон: 0700 69 000
Централен офис Ст. Загора: 0888/753944
Офис Пловдив: 0886/789211
Офис Сливен: 0886/320879
Офис Нова Загора: 0887/395585
Офис Казанлък: 0885/826353
Офис Бургас: 0886/320879
Офис Велико Търново: 0888/231837
Офис София: 0888/488996
Офис Смолян: 0884/770089
Офис Ихтиман: 0882/218040
Офис Пазарджик: 0884/346547
Офис Ямбол: 0889/814619
Офис Раднево: 0884/020079
Офис Хасково: 0885/712271
Офис Кърджали: 0885/712241
Офис гр. Скопие: +389 (0)2/224 55 802

ЗАПИТВАНЕ

За повече информация, въпроси и коментари може да ни пишете тук, на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

_
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА КАЧЕСТВОТО

СЪГЛАСНО ISO 9001: 2008  
_
СИСТЕМА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И 
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
OHSAS 18001:2007

_
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА ОКОЛНАТА СРЕДА

СЪГЛАСНО ISO 14001:2004

_
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

СЪГЛАСНО ISO 27001:2013