Публична покана № 2/11.08.2017 г. за избор на изпълнител по проект BG05M9OP001-1.003-2750 "Заетост за 50 безработни и неактивни лица в "КРЕМЪК" ЕООД"

Публична покана за избор на изпълнител № 2/11.08.2017 г. с наименование: "Доставка на специализирани автомобили за "КРЕМЪК" ЕООД, включваща 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Доставка на високопроходими автомобили (за автопатрулна дейност) - 2 броя"

Обособена позиция № 2: "Доставка на лек автомобил комби (за сервизна дейност по СОТ) - 1 брой"


по проект BG05M9OP001-1.003-2750 "Заетост на 50 безработни и неактивни лица в "КРЕМЪК" ЕООД" по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"
Избор с публична покана по реда на ПМС № 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ


Предмет на предвидената процедура - "Доставка на специализирани автомобили за "КРЕМЪК" ЕООД", включваща 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Доставка на високопроходими автомобили (за автопатрулна дейност) - 2 броя

Обособена позиция № 2: "Доставка на лек автомобил комби (за сервизна дейност по СОТ) - 1 брой


Прогнозна стойност на процедурата - 71 900,00 лв. без ДДС

Прогнозна стойност на Обособена позиция № 1 - 53 200,00 лв. без ДДС

Прогнозна стойност на Обособена позиция № 2 - 18 700,00 лв. без ДДС


Дата на обявление на процедурата - 11.08.2017 г.

Крайна дата за подаване на оферти - 18.08.2017 г.

КОНТАКТИ

Национален телефон: 0700 69 000
Централен офис Ст. Загора: 0888/753944
Офис Пловдив: 0886/789211
Офис Сливен: 0886/320879
Офис Нова Загора: 0887/395585
Офис Казанлък: 0885/826353
Офис Бургас: 0886/320879
Офис Велико Търново: 0888/231837
Офис София: 0888/488996
Офис Смолян: 0884/770089
Офис Ихтиман: 0882/218040
Офис Пазарджик: 0884/346547
Офис Ямбол: 0889/814619
Офис Раднево: 0884/020079
Офис Хасково: 0885/712271
Офис Кърджали: 0885/712241
Офис гр. Скопие: +389 (0)2/224 55 802

ЗАПИТВАНЕ

За повече информация, въпроси и коментари може да ни пишете тук, на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

_
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА КАЧЕСТВОТО

СЪГЛАСНО ISO 9001: 2008  
_
СИСТЕМА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И 
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
OHSAS 18001:2007

_
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА ОКОЛНАТА СРЕДА

СЪГЛАСНО ISO 14001:2004

_
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

СЪГЛАСНО ISO 27001:2013