Kremak EOOD

Публична покана № 2/11.08.2017 г. за избор на изпълнител по проект BG05M9OP001-1.003-2750 "Заетост за 50 безработни и неактивни лица в "КРЕМЪК" ЕООД"

Публична покана за избор на изпълнител № 2/11.08.2017 г. с наименование: "Доставка на специализирани автомобили за "КРЕМЪК" ЕООД, включваща 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Доставка на високопроходими автомобили (за автопатрулна дейност) - 2 броя"

Обособена позиция № 2: "Доставка на лек автомобил комби (за сервизна дейност по СОТ) - 1 брой"


по проект BG05M9OP001-1.003-2750 "Заетост на 50 безработни и неактивни лица в "КРЕМЪК" ЕООД" по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"
Избор с публична покана по реда на ПМС № 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ


Предмет на предвидената процедура - "Доставка на специализирани автомобили за "КРЕМЪК" ЕООД", включваща 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Доставка на високопроходими автомобили (за автопатрулна дейност) - 2 броя

Обособена позиция № 2: "Доставка на лек автомобил комби (за сервизна дейност по СОТ) - 1 брой


Прогнозна стойност на процедурата - 71 900,00 лв. без ДДС

Прогнозна стойност на Обособена позиция № 1 - 53 200,00 лв. без ДДС

Прогнозна стойност на Обособена позиция № 2 - 18 700,00 лв. без ДДС


Дата на обявление на процедурата - 11.08.2017 г.

Крайна дата за подаване на оферти - 18.08.2017 г.

CONTACTS

Emergency number: 0700 69 000
Stara Zagora Head Office: +359 888 753 944
Plovdiv office: +359 886 789 211
Sliven office: +359 886320879
Nova Zagora office: +359 887 395 585
Kazanlak office: +359 885 826 353
Burgas office: +359 886320879
Veliko Tarnovo office: +359 888231837
Sofia office: +359 888 488 996
Smolian office: +359 884770 089
Ihtiman office: +359 882 218 040
Pazardzhik office: +359 884 346547
Yambol office: +359 889814619
Radnevo office: +359 884 020 079
Haskovo office: +359 885 712 271
Kardzhali office: +359 885 712 241
Skopje office: +389 (0)2/224 55 802

ENQUIRIES

For further information, queries and comments, please, contact us here or at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CONTROL SYSTEMS

_
ISO 9001: 2008

QUALITY CONTROL SYSTEM
_
OHSAS 18001:2007
HEALTH AND SAFETY SYSTEM
_
ISO 14001:2004
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS
_
ISO 27001:2013
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS