Печат на тази страница

Обяви за наемане на 50 лица по проект № BG05M9OP001-1.003-2750 "Заетост на 50 безработни и неактивни лица в "КРЕМЪК" ЕООД"

Обяви за наемане на 50 лица по проект № BG05M9OP001-1.003-2750 "Заетост на 50 безработни и неактивни лица в "КРЕМЪК" ЕООД"
Във връзка с изпълнение на Договор за БФП по проект № BG05M9OP001-1.003-2750 "Заетост на 50 безработни и неактивни лица в "КРЕМЪК" ЕООД, финансиран по процедура № BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015" на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, "КРЕМЪК" ЕООД търси да назначи 50 нови служители както следва:

- Охранители за Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пазарджик, Сливен и Нова Загора - 46 души;

- Монтьори електронни сигнални апаратури за Стара Загора - 4ма души.