Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ по Проект № BG05M9OP001-1.003-2750

Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-2750-С01 по проект „Заетост за 50 безработни и неактивни лица в "Кремък" ЕООД“, финансиран по процедура № BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 
На 20.02.2017 г. между „Кремък“ ЕООД и Министерство на труда и социалната политика беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на дружеството № BG05M9OP001-1.003-2750 „Заетост за 50 безработни и неактивни лица в "Кремък" ЕООД“, финансиран по процедура № BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от националния бюджет на Република България.Общата стойност на проекта е 417 908,00 лв., от които 264 933,76 лв. европейско и 46 753,00 лв. национално съфинансиране.Общата цел на проекта е свързана с интегриране на пазара на труда на безработни и неактивни лица чрез наемане на работа в "Кремък" ЕООД, като трите специфични цели на проекта са: (1) Осигуряване на заетост за безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца чрез разкриването на 50 нови работни места за охранители и монтьори на сигнално-охранителна апаратура; (2) Създаване на условия за разкриване на новите работни места чрез закупуване на специализирани автомобили, технически уреди и инструменти, работно облекло и лични предпазни средства; и (3) Гарантиране на устойчива заетост за не по-малко от половината от създадените нови работни места за срок от поне 12 месеца.В рамките на проекта дружеството планира изпълнението на следните дейности:

1. Наемане на 50 безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца (на длъжности: охранители - 46 души и монтьори електронни сигнални апаратури - 4 души).

2. Закупуване на специализирани автомобили, технически уреди и инструменти, работно облекло и лични предпазни средства, свързани с и необходими за създаването на новите работни места.

3. Организация и управление на проекта.

4. Дейности по информиране и публичност на проекта.Дружеството предвижда минимум 50% от новоназначените по проекта лица (или 25 души) към датата на включване в дейности по проекта да принадлежат към следните 3 специфични категории безработни лица, а именно: 1) продължително безработни и неактивни лица - 5 души; 2) безработни лица на възраст над 54 г. - 10 души; и 3) безработни младежи до 29 г. вкл. - 10 души.

След приключване на всички дейности по проекта "Кремък" ЕООД ще запази за минимум 12 месеца поне 50% от създадените по проекта нови работни места, с което ще гарантира устойчива заетост на лицата от целевата група, съгласно изискванията на процедурата за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“. 

КОНТАКТИ

Национален телефон: 0700 69 000
Централен офис Ст. Загора: 0888/753944
Офис Пловдив: 0886/789211
Офис Сливен: 0886/320879
Офис Нова Загора: 0887/395585
Офис Казанлък: 0885/826353
Офис Бургас: 0886/320879
Офис Велико Търново: 0888/231837
Офис София: 0888/488996
Офис Смолян: 0884/770089
Офис Ихтиман: 0882/218040
Офис Пазарджик: 0884/346547
Офис Ямбол: 0889/814619
Офис Раднево: 0884/020079
Офис Хасково: 0885/712271
Офис Кърджали: 0885/712241
Офис гр. Скопие: +389 (0)2/224 55 802

ЗАПИТВАНЕ

За повече информация, въпроси и коментари може да ни пишете тук, на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

_
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА КАЧЕСТВОТО

СЪГЛАСНО ISO 9001: 2008  
_
СИСТЕМА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И 
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
OHSAS 18001:2007

_
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА ОКОЛНАТА СРЕДА

СЪГЛАСНО ISO 14001:2004

_
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

СЪГЛАСНО ISO 27001:2013