Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ по Проект № BG16RFOP002-1.001-0410

                     
Сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0410-C01 по проект  „Внедряване на иновативен процес на отдалечена охрана с помощта на система за непрекъснат безжичен мониторинг и контрол на съоръжения и измервателни устройства в "Кремък" ЕООД“, финансиран по процедура № BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

На 18.01.2017 г. между „Кремък" ЕООД и Министерство на икономиката беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на дружеството № BG16RFOP002-1.001-0410 „Внедряване на иновативен процес на отдалечена охрана с помощта на система за непрекъснат безжичен мониторинг и контрол на съоръжения и измервателни устройства в "Кремък" ЕООД“, финансиран по процедура № BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 1 315 640,60 лв., от които 559 147,25 лв. европейско и 98 673,05 лв. национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е свързана с устойчивото повишаване на конкурентоспособността на "Кремък" ЕООД чрез иновационна дейност, като двете специфични цели на проекта са: (1) Внедряване на иновативен процес на отдалечена охрана с помощта на система за непрекъснат безжичен мониторинг и контрол на съоръжения и измервателни устройства; и (2) Повишаване на капацитета на предприятието чрез инвестиции в ново технологично оборудване и специализиран софтуер.

В рамките на проекта дружеството планира да внедри иновативен процес на отдалечена охрана с помощта на система за непрекъснат безжичен мониторинг и контрол на съоръжения и измервателни устройства за територията на областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали, Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

За внедряване на посочения иновативен процес дружеството планира в рамките на проекта:

1) да закупи и монтира на охраняваните обекти на свои клиенти: предавателни станции (Клас 1) - 5400 бр. и предавателни станции (Клас 2) - 150 бр.

2) да оборудва собствен Мониторинг център в гр. Стара Загора, като закупи и внедри високотехнологично оборудване: сървъри за визуализация - 4 бр.; сторидж - 2 бр.; комутатори - 4 бр.; непрекъсваем токозахранващ източник (ТЗИ) - 4 бр.; сървърни шкафове - 2 бр. и рутери - 2 бр. и специализиран софтуер, тип „виртуална хост машина“.

С изпълнението на проекта дружеството ще подобри цялостно дейността си в технологично, финансово-икономическо и ресурсно отношение, което ще доведе до траен тренд на увеличаване на приходите от продажби, печалбата и рентабилността на дейността му, което ще гарантира устойчиво повишаване на конкурентоспособността му в дългосрочен план.

КОНТАКТИ

Национален телефон: 0700 69 000
Централен офис Ст. Загора: 0888/753944
Офис Пловдив: 0886/789211
Офис Сливен: 0886/320879
Офис Нова Загора: 0887/395585
Офис Казанлък: 0885/826353
Офис Бургас: 0886/320879
Офис Велико Търново: 0888/231837
Офис София: 0888/488996
Офис Смолян: 0884/770089
Офис Ихтиман: 0882/218040
Офис Пазарджик: 0884/346547
Офис Ямбол: 0889/814619
Офис Раднево: 0884/020079
Офис Хасково: 0885/712271
Офис Кърджали: 0885/712241
Офис гр. Скопие: +389 (0)2/224 55 802

ЗАПИТВАНЕ

За повече информация, въпроси и коментари може да ни пишете тук, на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

_
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА КАЧЕСТВОТО

СЪГЛАСНО ISO 9001: 2008  
_
СИСТЕМА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И 
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
OHSAS 18001:2007

_
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА ОКОЛНАТА СРЕДА

СЪГЛАСНО ISO 14001:2004

_
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

СЪГЛАСНО ISO 27001:2013